Pozycjonowanie stron google, a ustalanie standardów

2020-07-15

Możemy wybrać na podstawie rodzaju i złożoności tworzonej witryny - rozwiązanie, które uważamy za lepsze. Zasadniczo powinniśmy mieć większą skłonność do wyboru pary DIV + CSS, gdyż w przyszłości internet pójdzie właśnie w tym kierunku.


Pozycjonowanie stron google http://mateuszkozlowski.pl/, a ustalanie standardów

Ale co to jest W3C? Jest to stowarzyszenie zajmujące się ustalaniem standardów i dbaniem o to, aby internet był wykorzystywany w 100% swego potencjału. Ocenianie kodu HTML poprzez standardy wprowadzone przez W3C często jest zadaniem naprawdę trudnym (można podać, że najważniejsze witryny, takie jak Bing.com, zawierają liczne błędy oceny), lecz może okazać się przydatne dla poprawy dostępności naszej witryny, a tym samym jej oceny ze strony użytkownika, jeżeli wskazuje się na pozycjonowanie stron google.


Jak zobaczymy niebawem, w środowisku SEO korzyści z posiadania witryny ocenionej według standardów W3C są niewielkie, ale naszym zdaniem zawsze jest lepiej mieć witrynę internetową ocenioną według tych standardów z następujących powodów: wyszukiwarki mogą odczytywać treść witryny bez popełniania błędów HTML (na przykład - niezamknięte tagi), witryna oceniona według standardów W3C jest zgodna z normami dostępności, a zatem może być wykorzystywana w administracji publicznej. Witryna oceniona według standardów W3C jest synonimem witryny dobrze przygotowanej i strukturalnie sprawdzonej.


Główni zwolennicy W3C twierdzą, że główną korzyścią wynikającą z tego, że dana witryna jest kompatybilna z omawianymi standardami, jest to, że ta witryna jest dostępna dla odwiedzających i dla robotów wyszukiwarek. Z drugiej strony jednak wiadomo jak trudno jest utworzyć witrynę całkowicie kompatybilną ze standardami W3C - jest to zadanie wymagające wiele czasu na analizę kodu.


Widzimy również, że niektóre witryny internetowe - a wśród nich Google - mimo iż nie przestrzegają standardów, funkcjonują z powodzeniem i są wykorzystywane przez tysiące osób. Staramy się zwracać stale uwagę na jakość. I na ile jest warta strona dla użytkowników, czyli w jakim stopniu jest ona w stanie dostarczyć odwiedzającym potrzebnych im informacji. Jest wiele osób, które piszą nieprawidłowe kody HTML popełniając wiele błędów syntaktycznych, ale mimo to tworzą znakomite treści. Musimy być w stanie klasyfikować te treści, nawet jeśli ktoś robi błędy i nie jest w pełni doskonały w kategorii walidacji.


Trzeba z tego wyciągnąć wniosek, że W3C oferuje reguły umożliwiające uczynienie naszej witryny internetowej bardziej dostępną, ale w takiej sytuacji musimy też wiedzieć, że wyszukiwarki w ogólności nie mają wiele korzyści ze stron przestrzegających takich standardów. Nasza rada pozostaje bez zmian - trzeba pisać kod możliwie jak najbardziej czysty i lekki, wyposażając go w interesujące treści.